KAVALÍR a REJSEK

advokátní kancelář

Rychlý kontakt

Vítáme Vás na stránkách Advokátní kancelář KAVALÍR a REJSEK

Advokátní kancelář KAVALÍR a REJSEK poskytuje komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve všech hlavních oblastech práva. Dle individuálních potřeb klienta se rozsah poskytované právní služby pohybuje od jednorázové porady po dlouhodobou spolupráci při vyřizování právní agendy podniku.

Nabízíme zejména:

 • sepis smluv a listin o právních jednáních a zastoupení při jednání s protistranou
 • právní rozbory a stanoviska
 • zastupování ve všech typech řízení
 • obhajobu v trestních věcech

Občanské právo

 • právní vztahy k nemovitým věcem; převody a nájem nemovitostí
 • smluvní závazkové vztahy a právní vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • právo na ochranu osobnosti
 • majetkové vztahy mezi manžely
 • právo na ochranu spotřebitele

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností
 • smluvní závazkové vztahy, právní vymáhání a správa pohledávek
 • obchodní smlouvy, zajišťovací instrumenty