advokátní kancelář

Rychlý kontakt

Nabídka služeb /poskytované služby

Poskytujeme profesionální právní služby v rámci generální právní praxe se zaměřením na právo občanské a obchodní. Velikost naší kanceláře nám umožňuje nabídnout osobní přístup ke každému klientovi.

Nabízíme zejména:

 • sepis smluv a listin o právních jednáních a zastoupení při jednání s protistranou
 • právní rozbory a stanoviska
 • zastupování ve všech typech řízení
 • obhajobu v trestních věcech

Občanské právo

 • právní vztahy k nemovitým věcem; převody a nájem nemovitostí
 • smluvní závazkové vztahy a právní vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • právo na ochranu osobnosti
 • majetkové vztahy mezi manžely
 • právo na ochranu spotřebitele

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností
 • smluvní závazkové vztahy, právní vymáhání a správa pohledávek
 • obchodní smlouvy, zajišťovací instrumenty