advokátní kancelář

Rychlý kontakt

Ceník služeb

Dbáme o to, aby odměna advokáta byla přiměřená a odpovídala hodnotě a složitosti věci. Způsob určení odměny a náhrad advokáta je stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Odměna advokáta se řídí dohodou s klientem. Není-li takové dohody, určí se odměna advokáta podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Podle povahy věci lze sjednat:

  • Časová odměna
  • Časová odměna je odměna podle počtu časových jednotek, zpravidla hodin, které advokát stráví vyřizováním věci. 
  • Odměna za úkon právní služby
  • Odměna za úkon právní služby advokátu náleží za úkony právní služby uvedené v advokátním tarifu.
  • Paušální odměna
  • Paušální odměna je odměna za vyřízení celé věci. Advokát ji s klientem sjedná před tím, než věc převezme.

Není vyloučeno jednotlivé způsoby určení odměny kombinovat. Výjimečně, jsou-li pro to závažné důvody, lze sjednat odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Vedle odměnu advokátu náleží náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas podle advokátního tarifu. Jsme plátci DPH.